LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT SEPTEMBER 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 13,953  98.00 282 1.98 14,235
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 7,333  99.69  23 0.31 7,356
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  35,242  99.67  117 0.33 35,359
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 7,058 99.77 16 0.23 7,074

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 SEPTEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 169 169 100.00%
2. PERLIS 34 34 100.00%
3. SELANGOR 16 16 100.00%
4. KEDAH 658 632 96.00%
5. PAHANG 716 623 87.00%
6. PERAK 548 473 86.00%
7. JOHOR 258 214 83.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 1222 718 59.00%
11. TERENGGANU 307 166 54.00%
12. PULAU PINANG 8 2 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 4,108 3,176 77.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 SEPTEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 197 197 100.00%
2. PERLIS 33 33 100.00%
3. SELANGOR 16 16 100.00%
4. JOHOR 291 277 95.00%
5. SARAWAK 61 56 92.00%
6. PERAK 590 530 90.00%
7. PAHANG 1,079 957 89.00%
8. KEDAH 886 779 88.00%
9. N. SEMBILAN 261 225 86.00%
10. TERENGGANU 332 266 80.00%
11. KELANTAN 1,592 1,238 78.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 5,338 4,574 86.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 SEPTEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,516 1,516 100.00%
2. PERLIS 259 259 100.00%
3. SELANGOR 97 97 100.00%
4. SARAWAK 27 27 100.00%
5. JOHOR 3,248 2,980 92.00%
6. KEDAH 5,401 4,719 87.00%
7. PERAK 3,905 3,337 85.00%
8. PAHANG 4,319 3,667 85.00%
9. KELANTAN 6,611 5,511 83.00%
10. TERENGGANU 1,978 1,645 83.00%
11. N. SEMBILAN 1,561 1,278 82.00%
12. P. PINANG 109 47 43.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 29,031 25,083 86.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube