LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OKTOBER 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 15,198 98.18 281 1.82 15,479
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 8,190 99.18 68 0.82 8,258
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 39,500 99.58 166 0.42 39,666
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,918 100 0 0 8,918

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 OKTOBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 218 218 100.00%
2. PERLIS 36 36 100.00%
3. SELANGOR 18 18 100.00%
4. KEDAH 390 361 93.00%
5. JOHOR 258 214 83.00%
6. PAHANG 850 698 82.00%
7. PERAK 653 528 81.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 1476 840 57.00%
11. TERENGGANU 370 195 53.00%
12. PULAU PINANG 8 2 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 4,449 3,239 73.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OKTOBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 256 256 100.00%
2. PERLIS 43 43 100.00%
3. SELANGOR 18 18 100.00%
4. JOHOR 291 277 95.00%
5. SARAWAK 91 86 95.00%
6. NEGERI SEMBILAN 261 225 86.00%
7. PAHANG 1,155 994 86.00%
8. PERAK 690 578 84.00%
9. KEDAH 674 542 80.00%
10. TERENGGANU 401 314 78.00%
11. KELANTAN 1,726 1,317 76.00%
12. P. PINANG 2 2 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 5,608 4,652 83.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OKTOBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,710 1,710 100.00%
2. SELANGOR 127 127 100.00%
3. SARAWAK 31 31 100.00%
4. PERLIS 308 305 99.00%
5. JOHOR 3,248 2,980 92.00%
6. KEDAH 4,974 4,226 85.00%
7. PERAK 4,187 3,556 85.00%
8. KELANTAN 7,357 6,072 83.00%
9. PAHANG 4,690 3,860 82.00%
10. NEGERI SEMBILAN 1,561 1,278 82.00%
11. TERENGGANU 2,215 1,785 81.00%
12. P. PINANG 112 49 44.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 30,520 25,979 85.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube