LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT NOVEMBER 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 16,396 98.06 324 1.94 16,720
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 9,182 98.75 116 1.25 9,298
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 44,844 99.40 269 0.60 45,113
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 9,407 99.92 8 0.08 9,415

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 NOVEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 229 229 100.00%
2. SELANGOR 18 18 100.00%
3. KEDAH 936 897 96.00%
4. PERLIS 40 37 93.00%
5. JOHOR 367 317 86.00%
6. PERAK 737 591 80.00%
7. PAHANG 933 747 80.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 1641 908 55.00%
11. TERENGGANU 411 214 52.00%
12. PULAU PINANG 10 3 30.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 5,494 4,090 74.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 NOVEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 229 229 100.00%
2. SELANGOR 18 18 100.00%
3. KEDAH 936 897 96.00%
4. PERLIS 40 37 93.00%
5. JOHOR 367 317 86.00%
6. PERAK 737 591 80.00%
7. PAHANG 933 747 80.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 1641 908 55.00%
11. TERENGGANU 411 214 52.00%
12. PULAU PINANG 10 3 30.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 5,494 4,090 74.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 NOVEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,835 1,835 100.00%
2. SELANGOR 127 127 100.00%
3. SARAWAK 31 31 100.00%
4. PERLIS 309 305 99.00%
5. JOHOR 4,065 3,758 92.00%
6. KEDAH 7,126 6,225 87.00%
7. NEGERI SEMBILAN 1,561 1,278 82.00%
8. TERENGGANU 2,434 1,985 82.00%
9. KELANTAN 8,357 6,753 81.00%
10. PERAK 4,643 3,739 81.00%
11. PAHANG 5,232 4,204 80.00%
12. P. PINANG 107 45 42.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 35,827 30,285 85.00%

 

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube