LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT DISEMBER 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 16,141 98.00 329 2.00 16,470
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 9,323 99.73 25 0.27 9,348
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 45,138 99.61 177 0.39 45,315
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 13,075 100 0 0 13,075

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 DISEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 227 227 100.00%
2. SELANGOR 25 25 100.00%
3. KEDAH 978 934 96.00%
4. PERLIS 86 80 93.00%
5. JOHOR 397 336 85.00%
6. PERAK 746 596 80.00%
7. PAHANG 975 764 78.00%
8. SARAWAK 25 19 76.00%
9. NEGERI SEMBILAN 204 124 61.00%
10. KELANTAN 1,870 992 53.00%
11. TERENGGANU 433 228 53.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 5,966 4,325 72.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 DISEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 269 269 100.00%
2. PERLIS 98 98 100.00%
3. SELANGOR 24 24 100.00%
4. JOHOR 492 470 96.00%
5. SARAWAK 91 86 95.00%
6. NEGERI SEMBILAN 400 339 85.00%
7. KEDAH 1,272 1,074 84.00%
8. PAHANG 1,298 1,087 84.00%
9. TERENGGANU 483 386 80.00%
10. PERAK 805 642 80.00%
11. KELANTAN 1,985 1,356 68.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 7,217 5,831 81.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 DISEMBER 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,855 1,855 100.00%
2. SARAWAK 28 28 100.00%
3. PERLIS 646 638 99.00%
4. SELANGOR 157 155 99.00%
5. JOHOR 4,236 3,904 92.00%
6. KEDAH 7,232 6,218 86.00%
7. NEGERI SEMBILAN 2,486 2,080 84.00%
8. TERENGGANU 2,516 2,068 82.00%
9. PAHANG 5,754 4,577 80.00%
10. PERAK 4,967 3,850 78.00%
11. KELANTAN 9,697 7,250 75.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 39,574 32,623 82.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube