LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA JANUARI 2009 HINGGA DISEMBER 2009
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 15,327 99.26 115 0.74 15,442
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 10,467 98.62 147 1.38 10,614
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 44,982 98.75 570 1.25 45,552
4. Memberi maklum balas kepada semua aduan dalam tempoh 7 hari. 78 100 0 0 78

.

Purata Analisa Bayaran Bantuan Ansuran Semasa Terperinci Setakat Disember 2009 - Baja
- Bekalan Baja Dari Tarikh Kebun Diperiksa Dalam Masa 14 Hari
Bil PRD/PRJ RISDA 7 (DR LWT KEBUN) SPS 42 (DR BYR) PK TERIMA (DR SPS 42) JUM (HARI) DR LWT KEBUN
  KPI 10 2 2 14
1. MELAKA 4 0 1 5
2. PERLIS 5 -1 1 5
3. KEDAH 4 38 20 62
4. KELANTAN 8 50 9 16
5. PAHANG 3 30 4 17
6. N. SEMBILAN 5 10 6 21
7. PERAK 8 39 7 55
8. TERENGGANU 5 28 10 43
9. SELANGOR 5 41 59 105
10. JOHOR 6 4 9 19
11. P. PINANG 4 6 22 32
  PURATA 5 22 13 35

 .

Purata Analisa Bayaran Bantuan Berturut Terperinci Setakat Disember 2009 - Baja
- Bekalan Baja Dari Tarikh Kebun Diperiksa Dalam Masa 14 Hari
Bil PRD/PRJ RISDA 7 (DR LWT KEBUN) SPS 42 (DR BYR) PK TERIMA (DR SPS 42) JUM (HARI) DR LWT KEBUN
  KPI 10 2 2 14
1. MELAKA 4 2 2 8
2. PERLIS 4 0 1 5
3. KEDAH 3 38 -4 38
4. KELANTAN 6 48 9 16
5. PAHANG 4 46 5 17
6. N. SEMBILAN 5 38 -12 30
7. PERAK 5 31 6 42
8. TERENGGANU 3 24 10 37
9. SELANGOR 5 35 47 87
10. JOHOR 5 6 8 18
11. P. PINANG 6 8 15 29
  PURATA 4 25 8 30

 .

Purata Analisa Bayaran Bantuan Ansuran Semasa Terperinci Setakat Disember 2009 - Benih
- Bekalan Benih Dari Tarikh Kebun Diperiksa Dalam Masa 15 Hari
Bil PRD/PRJ RISDA 7 (DR LWT KEBUN) SPS 42 (DR BYR) PK TERIMA (DR SPS 42) JUM (HARI) DR LWT KEBUN
  KPI 10 2 3 15
1. MELAKA 4 0 0 4
2. PERLIS 5 4 0 9
3. KEDAH 4 0 1 5
4. KELANTAN 8 5 8 16
5. PAHANG 3 5 9 17
6. N. SEMBILAN 5 3 9 17
7. PERAK 8 5 6 18
8. TERENGGANU 5 8 18 31
9. SELANGOR 5 9 25 39
10. JOHOR 6 3 13 22
11. P. PINANG 4 5 18 27
  PURATA 5 4 10 19
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube