Laman Utama > Perkhidmatan > Input Pertanian

INPUT PERTANIAN (BAJA & STOR)

Baja merupakan elemen penting yang diperlukan untuk tumbesaran pokok. Ia adalah bahan yang digunakan pada tanah untuk menyuburkan tumbuhan dengan membekalkan nutrien seperti N / P / K / Mg. Pembajaaan yang cukup dan sempurna akan mempercepatkan tumbesaran pokok dan meningkatkan hasil.

Bagi menjamin kualiti baja yang dibekalkan berkualiti serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, baja-baja ini perlu melalui proses pengujian seperti pengujian kualiti spesifikasi fizikal, spesifikasi timbangan; spesifikasi pembungkusan dan spesifikasi nutrien (Persampelan).

Baja yang dibekalkan oleh RISDA merupakan baja premium yang telah dibuat kajian dan diakui keberkesanannya didalam menggalakkan tumbesaran serta meningkatkan produktiviti hasil ladang melalui teknik serta kaedah pembajaan yang betul dengan melaksanakan Amalan Pertanian Baik. Berikut adalah baja-baja yang dibekalkan oleh RISDA kepada Pekebun Kecil :

MAKLUMAT BAJA

 

Terdapat dua jenis stor baja di RISDA iaitu Stor Pusat RISDA (SPUR) dan Stor Pusat Tanggungjawab (SPT). SPUR adalah tempat penyimpanan stok baja yang diterima dari kilang untuk dijadikan stok penimbal kepada SPT. Pengurusan stor SPUR diuruskan oleh Pejabat RISDA Negeri (PRN) SPUR.

Manakala SPT adalah tempat penyimpanan baja sebelum diagihkan kepada pekebun kecil. SPT diurus oleh stokis yang dilantik oleh Pejabat RISDA Daerah/ Pejabat RISDA Jajahan/Pejabat RISDA Bahagian.

Terdapat empat (4) buah SPUR dan enam puluh (59) buah SPT. Kewujudan stor baja RISDA adalah membantu dalam menyalurkan baja secara cekap, cepat dan berkualiti kepada pekebun kecil.

STOR

 


SEMAIAN DAN BAHAN TANAMAN


Penyediaan dan bekalan benih yang bermutu kepada peserta program Tanam Semula dilaksanakan di bawah Skim 1956/1959. Melalui peraturan-peraturan skim ini, RISDA dapat mengawal penggunaan benih yang terbaik di samping dapat menepati jadual kerja dan mengawal mutu kualiti benih.

Dari semasa ke semasa klon-klon baru yang dihasilkan oleh agensi penyelidikan akan dibekalkan kepada pekebun kecil.Di samping benih getah, penyediaan benih kelapa sawit dan spesies balak juga diberi tumpuan.

 


KUMPULAN 1KLON BENIH KUMPULAN 1

 

KUMPULAN 2KLON BENIH KUMPULAN 2


Benih disediakan 18 buah tapak semaian pusat. Penyediaan benih untuk program Tanam Semula dan dipertanggungjawabkan kepada anak syarikat, milikan RISDA iaitu RISDA Semaian dan Lanskap Sdn. Bhd. (RSSB).

TAPAK SEMAIAN RISDA FINAL
INPUT PERTANIAN (BENIH)


Dalam usaha memastikan kualiti benih yang dibekalkan adalah yang terbaik, RISDA turut mengawal klon benih yang ditanam di kawasan Tanam Semula RISDA. Ini bertujuan untuk memastikan klon benih yang ditanam mengeluarkan hasil lateks yang tinggi dan mempunyai tumbesaran yang cepat. Berikut merupakan senarai klon yang disyorkan oleh RISDA bagi tempoh 2016-2018 :

KOD WARNA KLON GETAH

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube