Pilihan Bahasa:
Pilihan Warna:
color green color blue color red
Saiz Teks: 
A- A A+

 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil,Lot Dan Keluasan Getah Dan Sawit Mengikut Negeri   

   NEGERI     PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
   BILANGAN  LOT  KELUASAN (HEK) BILANGAN LOT KELUASAN
   SARAWAK  72,528  89,599  191,321.77 16.57 17.22 17.34
   JOHOR  65,317  78,624  165,413.23 14.92 15.11 14.99
  PAHANG 60,762 70,887 186,436.24 13.88 13.62 16.9
  KELANTAN 47,812 56,121 97,765.93 10.92 10.78 8.86
  SABAH 46,720 49,920 153,182.02 10.67 9.59 13.88
  PERAK 39,424 46,998 74,792.92 9.01 9.03 6.78
  KEDAH 36,165 42,675 73,483.49 8.26 8.2 6.66
  N.SEMBILAN 25,548 32,325 65,690.40 5.84 6.21 5.95
  TERENGGANU 21,094 27,490 51,026.69 4.82 5.28 4.62
  SELANGOR 9,164 10,305 17,118.41 2.09 1.98 1.55
  MELAKA 8,506 10,294 16,370.81 1.94 1.98 1.48
  PERLIS 3,215 3,629 7,770.53 0.73 0.7 0.7
  P. PINANG 1,518 1,543 2,921.19 0.35 0.3 0.26
  JUMLAH 437,773 520,410 1,103,293.61 100 100 100
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil, Lot Dan Keluasan Mengikut Jenis Tanaman

  TANAMAN   PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
   BILANGAN  LOT KELUASAN (HEK) BILANGAN LOT KELUASAN
  GETAH  283,683  326,525  621,269.72 64.80 62.74 56.31
  SAWIT  154,090  193,885  482,023.89 35.20 37.26 43.69
  JUMLAH 437,773 520,410 1,103,293.61 100.00 100.00 100.00
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil, Lot Dan Keluasan Getah Mengikut Negeri

  NEGERI PEKEBUN KECIL GETAH PERATUSAN (%)
  BILANGAN LOT KELUASAN (HEK) BILANGAN LOT KELUASAN 
  SARAWAK 57,909 69,884 138,005.70 20.4% 21.4% 22.2%
  KELANTAN 43,763 50,983 81,852.56 15.4% 15.6% 13.2%
  KEDAH 34,232 39,776 67,214.00 12.1% 12.2% 10.8%
  SABAH 32,883 34,579 102,498.21 11.6% 10.6% 16.5%
  PAHANG 27,872 31,447 64,080.56 9.8% 9.6% 10.3%
  PERAK 21,688 24,419 37,019.06 7.6% 7.5% 6.0%
  N.SEMBILAN 20,027 24,803 46,669.93 7.1% 7.6% 7.5%
  JOHOR 17,980 19,948 33,978.24 6.3% 6.1% 5.5%
  TERENGGANU 12,809 15,006 24,059.09 4.5% 4.6% 3.9%
  MELAKA 6,672 7,826 11,480.08 2.4% 2.4% 1.8%
  SELANGOR 3,985 3,673 5,614.00 1.4% 1.1% 0.9%
  PERLIS 3,138 3,570 7,633.30 1.1% 1.1% 1.2%
  P.PINANG   725   611 1,165.00 0.3% 0.2% 0.2%
  JUMLAH 283,683 326,525 621,269.72 100.00 100.00 100.00
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil, Lot Dan Keluasan Sawit Mengikut Negeri

  NEGERI PEKEBUN KECIL SAWIT PERATUSAN (%)
  BILANGAN LOT KELUASAN (HEK) BILANGAN LOT KELUASAN
  JOHOR 47,337 58,676 131,434.99 30.7 30.3 27.3
  PAHANG 32,890 39,440 122,355.68 21.3 20.3 25.4
  PERAK 17,736 22,579 37,773.86 11.5 11.6 7.8
  SARAWAK 14,619 19,715 53,316.06 9.5 10.2 11.1
  SABAH 13,837 15,341 50,683.81 9.0 7.9 10.5
  TERENGGANU 8,285 12,484 26,967.60 5.4 6.4 5.6
  N.SEMBILAN 5,521 7,522 19,020.47 3.6 3.9 3.9
  SELANGOR 5,179 6,632 11,504.41 3.4 3.4 2.4
  KELANTAN 4,049 5,138 15,913.38 2.6 2.7 3.3
  KEDAH 1,933 2,899 6,269.49 1.3 1.5 1.3
  MELAKA 1,834 2,468 4,890.73 1.2 1.3 1.0
  P. PINANG 793 932 1,756.19 0.5 0.5 0.4
  PERLIS 77 59 137.23 0.0 0.0 0.0
  JUMLAH 154,090 193,885 482,023.89 100.0 100.0 100.0
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil Getah Mengikut Status Pekebun Kecil Dan Negeri

  NEGERI STATUS PEKEBUN KECIL PERATUSAN
  PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH TIADA JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA
  SARAWAK 54,894   1,903 56,797   1,112   57,909 21% 1%
  KELANTAN 29,534   9,931 39,465   4,298   43,763 11% 4%
  KEDAH 28,208   5,016 33,224   1,008   34,232 11% 2%
  SABAH 23,580   1,724 25,304   7,579   32,883 9% 1%
  PAHANG 22,276   5,211 27,487 385   27,872 8% 2%
  PERAK 16,288   4,324 20,612   1,076   21,688 6% 2%
  NEGERI SEMBILAN 15,436   4,447 19,883 144   20,027 6% 2%
  JOHOR 15,000   2,623 17,623 357   17,980 6% 1%
  TERENGGANU 10,381   2,188 12,569 240   12,809 4% 1%
  MELAKA 5,134   1,453   6,587   85   6,672 2% 1%
  SELANGOR 2,874   1,016   3,890   95   3,985 1% 0%
  PERLIS 2,408   708   3,116   22   3,138 1% 0%
  PULAU PINANG 503   183 686   39   725 0% 0%
  JUMLAH 226,516 40,727 267,243 16,440 283,683 85% 15%
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil Sawit Mengikut Status Pekebun Kecil Dan Negeri

  NEGERI STATUS PEKEBUN KECIL PERATUSAN
  PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH TIADA JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA
  JOHOR   23,590 23,027 46,617   720 47,337 15.9% 15.5%
  PAHANG   16,496 15,913 32,409   481 32,890 11.1% 10.7%
  PERAK   11,575 5,819 17,394   342 17,736 7.8% 3.9%
  SARAWAK   11,388 3,001 14,389   230 14,619 7.7% 2.0%
  SABAH   9,868 1,626 11,494 2,343 13,837 6.7% 1.1%
  TERENGGANU   4,352 3,852 8,204   81 8,285 2.9% 2.6%
  NEGERI SEMBILAN   1,947 3,561 5,508   13 5,521 1.3% 2.4%
  SELANGOR   2,875 2,232 5,107   72 5,179 1.9% 1.5%
  KELANTAN   1,844   655 2,499 1,550 4,049 1.2% 0.4%
  KEDAH   1,334   541 1,875   58 1,933 0.9% 0.4%
  MELAKA   1,233   579 1,812   22 1,834 0.8% 0.4%
  PULAU PINANG 441   299   740   53   793 0.3% 0.2%
  PERLIS 43   33   76   1   77 0.0% 0.0%
  JUMLAH   86,986 61,138 148,124 5,966 154,090 59% 41%

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan |  Penafian |  Peta Laman | Soalan Lazim | Bantuan 
Hak Cipta Terpelihara 2016 © Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Sesuai dipapar menggunakan browser yang versi terbaru Internet Explorer 7.0 dan ke atas Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas Google Chrome dengan resolusi 1280 X 800 dan ke atas.

Jumlah Pelawat: 3462301

Tarikh Kemaskini :
 26/07/ 2017
.