Pilihan Bahasa:
Pilihan Warna:
color green color blue color red
Saiz Teks: 
A- A A+

 • BILANGAN DAN PERATUS LOT DAN KELUASAN LOT GETAH DAN SAWIT MENGIKUT NEGERI

    PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  BILANGAN BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR) BILANGAN BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR)
  JOHOR       65,850               79,064         166,018.3565 12.93% 13.36% 13.50%
  KEDAH       37,476               44,064           75,277.9039 7.36% 7.44% 6.12%
  KELANTAN       51,663               59,986         102,458.9187 10.15% 10.13% 8.33%
  MELAKA         9,223               11,267           18,000.6241 1.81% 1.90% 1.46%
  NEGERI SEMBILAN       25,629               32,365           65,739.0692 5.03% 5.47% 5.35%
  PAHANG       64,386               74,722         192,935.5912 12.65% 12.62% 15.69%
  PULAU PINANG         1,610                 1,620             3,057.2342 0.32% 0.27% 0.25%
  PERAK       40,898               48,670           77,271.4279 8.03% 8.22% 6.28%
  PERLIS         3,319                 3,741             7,958.4728 0.65% 0.63% 0.65%
  SELANGOR         9,883               10,325           17,145.3389 1.94% 1.74% 1.39%
  TERENGGANU       22,983               29,591           54,394.6643 4.51% 5.00% 4.42%
  SABAH       47,443               50,645         154,716.6160 9.32% 8.56% 12.58%
  SARAWAK     128,805             145,873         294,682.0263 25.30% 24.64% 23.96%
  JUMLAH KESELURUHAN     509,168             591,933      1,229,656.2441 100.00% 100.00% 100.00%
 • BILANGAN DAN PERATUS PEKEBUN KECIL, LOT DAN KELUASAN MENGIKUT JENIS TANAMAN

  TANAMAN PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR) BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR)
  GETAH 355,078 398,048 747,632.3565 69.74% 67.25% 60.80%
  SAWIT 154,090 193,885 482,023.8877 30.26% 32.75% 39.20%
  JUMLAH KESELURUHAN 509,168 591,933 1,229,656.2441 100.00% 100.00% 100.00%
 • BILANGAN DAN PERATUS LOT DAN KELUASAN LOT GETAH MENGIKUT NEGERI

  NEGERI PEKEBUN KECIL GETAH PERATUSAN (%)
  BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR) BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR)
  JOHOR 18,513 20,388 34,583.3687 5.21% 5.12% 4.63%
  KEDAH 35,543 41,165 69,008.4120 10.01% 10.34% 9.23%
  KELANTAN 47,614 54,848 86,545.5405 13.41% 13.78% 11.58%
  MELAKA 7,389 8,799 13,109.8917 2.08% 2.21% 1.75%
  NEGERI SEMBILAN 20,108 24,843 46,718.6020 5.66% 6.24% 6.25%
  PAHANG 31,496 35,282 70,579.9090 8.87% 8.86% 9.44%
  PULAU PINANG 817 688 1,301.0470 0.23% 0.17% 0.17%
  PERAK 23,162 26,091 39,497.5714 6.52% 6.55% 5.28%
  PERLIS 3,242 3,682 7,821.2438 0.91% 0.93% 1.05%
  SELANGOR 4,704 3,693 5,640.9329 1.32% 0.93% 0.75%
  TERENGGANU 14,698 17,107 27,427.0682 4.14% 4.30% 3.67%
  SABAH 33,606 35,304 104,032.8046 9.46% 8.87% 13.91%
  SARAWAK 114,186 126,158 241,365.9646 32.16% 31.69% 32.28%
  JUMLAH KESELURUHAN 355,078 398,048 747,632.3565 100.00% 100.00% 100.00%
 • BILANGAN DAN PERATUS LOT DAN KELUASAN SAWIT MENGIKUT NEGERI

  NEGERI PEKEBUN KECIL SAWIT PERATUSAN (%)
  BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR) BILANGAN LOT KELUASAN (HEKTAR)
  JOHOR 47,337 58,676 131,434.9878 30.72% 30.26% 27.27%
  KEDAH 1,933 2,899 6,269.4919 1.25% 1.50% 1.30%
  KELANTAN 4,049 5,138 15,913.3782 2.63% 2.65% 3.30%
  MELAKA 1,834 2,468 4,890.7324 1.19% 1.27% 1.01%
  NEGERI SEMBILAN 5,521 7,522 19,020.4672 3.58% 3.88% 3.95%
  PAHANG 32,890 39,440 122,355.6822 21.34% 20.34% 25.38%
  PULAU PINANG 793 932 1,756.1872 0.51% 0.48% 0.36%
  PERAK 17,736 22,579 37,773.8565 11.51% 11.65% 7.84%
  PERLIS 77 59 137.2290 0.05% 0.03% 0.03%
  SELANGOR 5,179 6,632 11,504.4060 3.36% 3.42% 2.39%
  TERENGGANU 8,285 12,484 26,967.5962 5.38% 6.44% 5.59%
  SABAH 13,837 15,341 50,683.8114 8.98% 7.91% 10.51%
  SARAWAK 14,619 19,715 53,316.0617 9.49% 10.17% 11.06%
  JUMLAH KESELURUHAN 154,090 193,885 482,023.8877 100.00% 100.00% 100.00%
 • BILANGAN DAN PERATUS PEKEBUN KECIL GETAH MENGIKUT STATUS PEKEBUN KECIL DAN NEGERI

  NEGERI STATUS PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH TIADA JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH
  JOHOR 15,350 2,802 18,152 361 18,513 84.56% 15.44% 100.00%
  KEDAH 28,720 5,815 34,535 1,008 35,543 83.16% 16.84% 100.00%
  KELANTAN 31,257 12,056 43,313 4,301 47,614 72.17% 27.83% 100.00%
  MELAKA 5,510 1,794 7,304 85 7,389 75.44% 24.56% 100.00%
  NEGERI SEMBILAN 15,462 4,502 19,964  144 20,108 77.45% 22.55% 100.00%
  PAHANG 24,830 6,275 31,105  391 31,496 79.83% 20.17% 100.00%
  PULAU PINANG 535 243 778   39 817 68.77% 31.23% 100.00%
  PERAK 17,278 4,775 22,053 1,109  23,162 78.35% 21.65% 100.00%
  PERLIS 2,471 749 3,220  22 3,242 76.74% 23.26% 100.00%
  SELANGOR 3,107 1,502 4,609 95 4,704 67.41% 32.59% 100.00%
  TERENGGANU 11,299 3,156 14,455 243 14,698 78.17% 21.83% 100.00%
  SABAH 24,295 1,731 26,026 7,580 33,606 93.35% 6.65% 100.00%
  SARAWAK 111,166 1,908 113,074 1,112 114,186 98.31% 1.69% 100.00%
  JUMLAH  291,280 47,308 338,588 16,490 355,078 86.03% 13.97% 100.00%
 • NEGERI STATUS PEKEBUN KECIL PERATUSAN
  PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH TIADA JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN PEMILIK PENGUSAHA PEMILIK BUKAN PENGUSAHA JUMLAH
  JOHOR 23,590 23,027 46,617 720 47,337 50.60% 49.40% 100.00%
  KEDAH 1,334 541 1,875 58 1,933 71.15% 28.85% 100.00%
  KELANTAN 1,844 655 2,499 1,550 4,049 73.79% 26.21% 100.00%
  MELAKA 1,233 579 1,812 22 1,834 68.05% 31.95% 100.00%
  NEGERI SEMBILAN 1,947 3,561 5,508 13 5,521 35.35% 64.65% 100.00%
  PAHANG 16,496 15,913 32,409 481 32,890 50.90% 49.10% 100.00%
  PULAU PINANG 441 299 740 53 793 59.59% 40.41% 100.00%
  PERAK 11,575 5,819 17,394 342 17,736 66.55% 33.45% 100.00%
  PERLIS 43 33 76 1 77 56.58% 43.42% 100.00%
  SELANGOR 2,875 2,232 5,107 72 5,179 56.30% 43.70% 100.00%
  TERENGGANU 4,352 3,852 8,204 81 8,285 53.05% 46.95% 100.00%
  SABAH 9,868 1,626 11,494 2,343 13,837 85.85% 14.15% 100.00%
  SARAWAK 11,388 3,001 14,389 230 14,619 79.14% 20.86% 100.00%
  JUMLAH 86,986 61,138 148,124 5,966 154,090 58.73% 41.27% 100.00%

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan |  Penafian |  Peta Laman | Soalan Lazim | Bantuan 
Hak Cipta Terpelihara 2016 © Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Sesuai dipapar menggunakan browser yang versi terbaru Internet Explorer 7.0 dan ke atas Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas Google Chrome dengan resolusi 1280 X 800 dan ke atas.

Jumlah Pelawat: Hari Ini : 358 ------ Minggu Ini : 358 ------ Bulan Ini : 6759 ------ Keseluruhan : 4182637

Tarikh Kemaskini :
 21/10/ 2019
.