Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
02/06/2020
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
168
174
191
Terengganu
170
177
194
Pahang
168
174
191
Johor
163
169
186
Negeri Sembilan
170
177
194
Melaka
165
172
188
Selangor
165
172
188
Perak
165
172
188
Kedah
163
169
186
Perlis
163
169
186
Pulau Pinang
163
169
186
Purata 
166
172
189