Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
27/03/2020
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
164
170
187
Terengganu
166
173
190
Pahang
164
170
187
Johor
159
165
181
Negeri Sembilan
166
173
190
Melaka
161
168
184
Selangor
161
168
184
Perak
161
168
184
Kedah
159
165
181
Perlis
159
165
181
Pulau Pinang
159
165
181
Purata 
162
168
184