Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
14/06/2022
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
279
290
318
Terengganu
282
293
321
Pahang
279
290
318
Johor
274
285
312
Negeri Sembilan
282
293
321
Melaka
277
288
315
Selangor
277
288
315
Perak
277
288
315
Kedah
274
285
312
Perlis
274
285
312
Pulau Pinang
274
285
312
Purata 
277
288
316