Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
20/06/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
225
233
256
Terengganu
227
236
259
Pahang
225
233
256
Johor
220
228
250
Negeri Sembilan
227
236
259
Melaka
222
231
253
Selangor
222
231
253
Perak
222
231
253
Kedah
220
228
250
Perlis
220
228
250
Pulau Pinang
220
228
250
Purata 
222
231
254