Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
01/08/2023
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
218
227
249
Terengganu
221
230
252
Pahang
218
227
249
Johor
213
222
243
Negeri Sembilan
221
230
252
Melaka
216
224
246
Selangor
216
224
246
Perak
216
224
246
Kedah
213
222
243
Perlis
213
222
243
Pulau Pinang
213
222
243
Purata 
216
225
246