Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
07/08/2020
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
202
210
230
Terengganu
205
213
233
Pahang
202
210
230
Johor
197
205
225
Negeri Sembilan
205
213
233
Melaka
200
207
227
Selangor
200
207
227
Perak
200
207
227
Kedah
197
205
225
Perlis
197
205
225
Pulau Pinang
197
205
225
Purata 
200
208
228