Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
18/07/2019
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
214
222
244
Terengganu
216
225
247
Pahang
214
222
244
Johor
209
217
238
Negeri Sembilan
216
225
247
Melaka
211
220
241
Selangor
211
220
241
Perak
211
220
241
Kedah
209
217
238
Perlis
209
217
238
Pulau Pinang
209
217
238
Purata 
212
220
241