Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
20/11/2019
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
219
227
249
Terengganu
221
230
252
Pahang
219
227
249
Johor
214
222
243
Negeri Sembilan
221
230
252
Melaka
216
225
246
Selangor
216
225
246
Perak
216
225
246
Kedah
214
222
243
Perlis
214
222
243
Pulau Pinang
214
222
243
Purata 
216
225
247