Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
19/07/2018
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
195
203
222
Terengganu
198
205
225
Pahang
195
203
222
Johor
190
198
217
Negeri Sembilan
198
205
225
Melaka
193
200
219
Selangor
193
200
219
Perak
193
200
219
Kedah
190
198
217
Perlis
190
198
217
Pulau Pinang
190
198
217
Purata 
193
201
220