Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
29/11/2022
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
215
223
245
Terengganu
217
226
248
Pahang
215
223
245
Johor
210
218
239
Negeri Sembilan
217
226
248
Melaka
212
221
242
Selangor
212
221
242
Perak
212
221
242
Kedah
210
218
239
Perlis
210
218
239
Pulau Pinang
210
218
239
Purata 
213
221
242