Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
15/11/2018
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
184
191
209
Terengganu
186
193
212
Pahang
184
191
209
Johor
179
186
203
Negeri Sembilan
186
193
212
Melaka
181
188
206
Selangor
181
188
206
Perak
181
188
206
Kedah
179
186
203
Perlis
179
186
203
Pulau Pinang
179
186
203
Purata 
181
189
207