Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
28/05/2021
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
276
287
315
Terengganu
279
290
317
Pahang
276
287
315
Johor
271
282
309
Negeri Sembilan
279
290
317
Melaka
274
284
312
Selangor
274
284
312
Perak
274
284
312
Kedah
271
282
309
Perlis
271
282
309
Pulau Pinang
271
282
309
Purata 
274
285
312