Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
19/09/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
246
256
280
Terengganu
249
258
283
Pahang
246
256
280
Johor
241
251
275
Negeri Sembilan
249
258
283
Melaka
244
253
278
Selangor
244
253
278
Perak
244
253
278
Kedah
241
251
275
Perlis
241
251
275
Pulau Pinang
241
251
275
Purata 
244
254
278