Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
18/07/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
249
259
284
Terengganu
251
261
286
Pahang
249
259
284
Johor
244
254
278
Negeri Sembilan
251
261
286
Melaka
246
256
281
Selangor
246
256
281
Perak
246
256
281
Kedah
244
254
278
Perlis
244
254
278
Pulau Pinang
244
254
278
Purata 
247
257
281