Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
28/10/2020
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
286
297
325
Terengganu
288
300
328
Pahang
286
297
325
Johor
281
292
320
Negeri Sembilan
288
300
328
Melaka
283
294
323
Selangor
283
294
323
Perak
283
294
323
Kedah
281
292
320
Perlis
281
292
320
Pulau Pinang
281
292
320
Purata 
283
295
323