Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
23/10/2019
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
203
211
231
Terengganu
206
214
234
Pahang
203
211
231
Johor
198
206
226
Negeri Sembilan
206
214
234
Melaka
201
209
229
Selangor
201
209
229
Perak
201
209
229
Kedah
198
206
226
Perlis
198
206
226
Pulau Pinang
198
206
226
Purata 
201
209
229