Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
20/04/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
257
267
293
Terengganu
260
270
296
Pahang
257
267
293
Johor
252
262
287
Negeri Sembilan
260
270
296
Melaka
255
265
290
Selangor
255
265
290
Perak
255
265
290
Kedah
252
262
287
Perlis
252
262
287
Pulau Pinang
252
262
287
Purata 
255
265
291