Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
27/01/2021
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
240
250
274
Terengganu
243
252
276
Pahang
240
250
274
Johor
235
244
268
Negeri Sembilan
243
252
276
Melaka
238
247
271
Selangor
238
247
271
Perak
238
247
271
Kedah
235
244
268
Perlis
235
244
268
Pulau Pinang
235
244
268
Purata 
238
247
271