Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
12/04/2021
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
258
268
294
Terengganu
260
270
296
Pahang
258
268
294
Johor
253
263
288
Negeri Sembilan
260
270
296
Melaka
255
265
291
Selangor
255
265
291
Perak
255
265
291
Kedah
253
263
288
Perlis
253
263
288
Pulau Pinang
253
263
288
Purata 
255
266
291