Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
22/03/2019
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
227
236
258
Terengganu
229
238
261
Pahang
227
236
258
Johor
222
230
253
Negeri Sembilan
229
238
261
Melaka
224
233
255
Selangor
224
233
255
Perak
224
233
255
Kedah
222
230
253
Perlis
222
230
253
Pulau Pinang
222
230
253
Purata 
224
233
256