Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
22/11/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
211
219
240
Terengganu
213
222
243
Pahang
211
219
240
Johor
206
214
234
Negeri Sembilan
213
222
243
Melaka
208
216
237
Selangor
208
216
237
Perak
208
216
237
Kedah
206
214
234
Perlis
206
214
234
Pulau Pinang
206
214
234
Purata 
208
217
238