Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
21/01/2022
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
295
307
337
Terengganu
298
310
339
Pahang
295
307
337
Johor
290
302
331
Negeri Sembilan
298
310
339
Melaka
293
304
334
Selangor
293
304
334
Perak
293
304
334
Kedah
290
302
331
Perlis
290
302
331
Pulau Pinang
290
302
331
Purata 
293
305
334