Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
27/05/2019
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
248
258
283
Terengganu
251
261
286
Pahang
248
258
283
Johor
243
253
277
Negeri Sembilan
251
261
286
Melaka
246
255
280
Selangor
246
255
280
Perak
246
255
280
Kedah
243
253
277
Perlis
243
253
277
Pulau Pinang
243
253
277
Purata 
246
256
280