Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
24/03/2023
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
213
222
243
Terengganu
216
224
246
Pahang
213
222
243
Johor
208
217
237
Negeri Sembilan
216
224
246
Melaka
211
219
240
Selangor
211
219
240
Perak
211
219
240
Kedah
208
217
237
Perlis
208
217
237
Pulau Pinang
208
217
237
Purata 
211
220
241