Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
19/02/2018
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
204
212
233
Terengganu
207
215
236
Pahang
204
212
233
Johor
199
207
227
Negeri Sembilan
207
215
236
Melaka
202
210
230
Selangor
202
210
230
Perak
202
210
230
Kedah
199
207
227
Perlis
199
207
227
Pulau Pinang
199
207
227
Purata 
202
210
231