Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
27/08/2021
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
267
278
305
Terengganu
270
281
308
Pahang
267
278
305
Johor
262
273
299
Negeri Sembilan
270
281
308
Melaka
265
275
302
Selangor
265
275
302
Perak
265
275
302
Kedah
262
273
299
Perlis
262
273
299
Pulau Pinang
262
273
299
Purata 
265
276
302