Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
19/09/2018
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
199
207
227
Terengganu
201
209
229
Pahang
199
207
227
Johor
194
202
221
Negeri Sembilan
201
209
229
Melaka
196
204
224
Selangor
196
204
224
Perak
196
204
224
Kedah
194
202
221
Perlis
194
202
221
Pulau Pinang
194
202
221
Purata 
197
205
224