Accessibility Tools

 Bil   Nama   Jawatan    Gred      PT Asal  PT Baharu  Tarikh Kuatkuasa  Catatan
1. Mohd Rosli Bin Hassan Peg. Pertanian G52 Bhg. Inspektorat & Audit Dalam RISDA Ventures Sdn. Bhd. 1.11.2023  Sbg. Ketua Pegawai Eksekutif