Accessibility Tools

 Bil   Nama   Jawatan    Gred      PT Asal  PT Baharu  Tarikh Kuatkuasa  Catatan
1. Zaiem Syafiq Bin Mohd Zaman Pem. Tadbir (Kew) W19 Bhg. Bekalan Input Pertanian Bhg. Tanam Semula & Perladangan 15.12.2023  
2. Mohamad Fairul Bin Jemahari Pem. Tadbir (P/O) N19 Pejabat RISDA Daerah Marang / Kuala Terengganu Bhg. Program Khas 15.12.2023