LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBRUARI 2015
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 9,008 99.97 3 0.03 9,011
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 2,805 99.89 3 0.01 2,808
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 8,272 99.78 18 0.22 8,290
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 10,481 100 0 0 10,481
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 54 45 83.33
2 PERAK 60 49 81.67
3 PAHANG 179 169 94.41
4 KEDAH 0 0 0.00
5 NEGERI SEMBILAN 4 0 0.00
6 KELANTAN 0 0 0.00
7 TERENGGANU 15 3 20.00
8 MELAKA 37 37 100.00
9 SELANGOR 0 0 0.00
10 PULAU PINANG 0 0 0.00
11 PERLIS 1 0 0.00
12 SARAWAK 0 0 0.00
13 SABAH 23 21 91.30
  JUMLAH 373 324 86.86
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 95 94 98.95
2 PERAK 103 73 70.87
3 PAHANG 223 210 94.17
4 KEDAH 19 6 31.58
5 NEGERI SEMBILAN 12 7 58.33
6 KELANTAN 10 10 100.00
7 TERENGGANU 37 37 100.00
8 MELAKA 49 49 100.00
9 SELANGOR 11 11 100.00
10 PULAU PINANG 1 0 0.00
11 PERLIS 4 4 100.00
12 SARAWAK 10 10 100.00
13 SABAH 24 12 50.00
  JUMLAH 598 523 87.46
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT FEBRUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 443 443 100.00
2 PERAK 176 110 62.50
3 PAHANG 188 183 97.34
4 KEDAH 57 50 87.72
5 NEGERI SEMBILAN 51 28 54.90
6 KELANTAN 81 81 100.00
7 TERENGGANU 82 76 92.68
8 MELAKA 555 555 100.00
9 SELANGOR 5 5 100.00
10 PULAU PINANG 34 34 100.00
11 PERLIS 90 90 100.00
12 SARAWAK 241 241 100.00
13 SABAH 72 31 43.06
  JUMLAH 2,075 1,927 92.87
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube