LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JANUARI 2015
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 4,479 100.00 0 0.00 4,479
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 1,578 100.00 0 0.00 1,578
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 3,244 99.72 9 0.28 3,253
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 9,694 100 0 0 9,694
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JANUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 0 0 0.00
2 PERAK 14 11 78.57
3 PAHANG 5 5 100.00
4 KEDAH 0 0 0.00
5 NEGERI SEMBILAN 0 0 0.00
6 KELANTAN 0 0 0.00
7 TERENGGANU 0 0 0.00
8 MELAKA 180 180 100.00
9 SELANGOR 0 0 0.00
10 PULAU PINANG 0 0 0.00
11 PERLIS 1 0 0.00
12 SARAWAK 0 0 0.00
13 SABAH 1 0 0.00
  JUMLAH 201 196 97.51
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JANUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 0 0 0.00
2 PERAK 1 1 100.00
3 PAHANG 31 31 100.00
4 KEDAH 0 0 0.00
5 NEGERI SEMBILAN 2 2 100.00
6 KELANTAN 0 0 0.00
7 TERENGGANU 0 0 0.00
8 MELAKA 295 283 95.93
9 SELANGOR 11 11 100.00
10 PULAU PINANG 0 0 0.00
11 PERLIS 0 0 0.00
12 SARAWAK 0 0 0.00
13 SABAH 0 0 0.00
  JUMLAH 340 328 96.47
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JANUARI 2015
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 147  129 87.76
2 PERAK 6 5 83.33
3 PAHANG 60 60 100.00
4 KEDAH 0 0 0.00
5 NEGERI SEMBILAN 7 7 100.00
6 KELANTAN 0 0 0.00
7 TERENGGANU 4 4 100.00
8 MELAKA 142 142 100.00
9 SELANGOR 5 5 20.42
10 PULAU PINANG 0 0 0
11 PERLIS 10 10 100.00
12 SARAWAK 50 50 100.00
13 SABAH 10 2 20.00
  JUMLAH 441 414 93.88
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube