LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT DISEMBER 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  25,564  99.92  20  0.08  25,584
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  16,225  99.88  20  0.12  16,245
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  50,753  99.45  282  0.55  51,035
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  20,448  100  0  0  20,448
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA DISEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  855  539  63.04
2 PERAK  1,045  548  52.44
3 PAHANG  736  498  67.66
4 KEDAH  960  622  64.79
5 NEGERI SEMBILAN  589  111  18.85
6 KELANTAN  1,518  1,464  96.44
7 TERENGGANU  553  100  18.08
8 MELAKA  180  180  100.00
9 SELANGOR  45  18  40.00
10 PULAU PINANG  34  7  20.59
11 PERLIS  36  26  72.22
12 SARAWAK  842  44  5.23
13 SABAH  475  119  25.05
  JUMLAH  7,868  4,276  54.35
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA DISEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  942  869  92.25
2 PERAK  1,233  714  57.91
3 PAHANG  935  583  62.35
4 KEDAH  1,517  1,013  66.78
5 NEGERI SEMBILAN  541  268  49.54
6 KELANTAN  1,574  1,543  98.03
7 TERENGGANU  676  481  71.15
8 MELAKA  295  283  95.93
9 SELANGOR  45  18  40.00
10 PULAU PINANG  35  13  37.14
11 PERLIS  84  83  98.81
12 SARAWAK  987  756  76.60
13 SABAH  584  195  33.39
  JUMLAH  9,448  6,819  72.17
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT DISEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  2,675  2,519  94.17
2 PERAK  2,225  1,630  73.26
3 PAHANG  4,208  2,843  67.56
4 KEDAH  4,143  3,179  76.73
5 NEGERI SEMBILAN  1,279  706  55.20
6 KELANTAN  7,191  6,841  95.13
7 TERENGGANU  1,697  1,200  70.71
8 MELAKA  1,346  1,308  97.18
9 SELANGOR  142  29  20.42
10 PULAU PINANG  131  52  39.69
11 PERLIS  339  339  100.00
12 SARAWAK  2,897  2,335  80.60
13 SABAH  1,996  662  33.17
  JUMLAH  30,269  23,643  78.11
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube