LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT NOVEMBER 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  25,622  99.91  22  0.09  25,644
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  17,160  99.88  21  0.12  17,181
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  50,683  99.56  222  0.44  50,905
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  21,802  100  0  0  21,802
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA NOVEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  644  460  71.43
2 PERAK  1,029  541  52.58
3 PAHANG  734  497  67.71
4 KEDAH  954  622  65.20
5 NEGERI SEMBILAN  584  111  19.01
6 KELANTAN  1,518  1,464  96.44
7 TERENGGANU  527  98  18.60
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  42  17  40.48
10 PULAU PINANG  34  7  20.59
11 PERLIS  36  26  72.22
12 SARAWAK  801  44  5.49
13 SABAH  845  124  14.67
  JUMLAH  7,844  4,105  52.33
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA NOVEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  721  710  98.47
2 PERAK  1,204  701  58.22
3 PAHANG  933  582  62.38
4 KEDAH  1,485  1,002  67.47
5 NEGERI SEMBILAN  541  268  49.54
6 KELANTAN  1,574  1,543  98.03
7 TERENGGANU  655  462  70.53
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  43  17  39.53
10 PULAU PINANG  35  13  37.14
11 PERLIS  84  83  98.81
12 SARAWAK  1,000  756  75.60
13 SABAH  665  170  25.56
  JUMLAH  9,138  6,493  71.05
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT NOVEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,612  1,600  99.26
2 PERAK  2,149  1,516  70.54
3 PAHANG  4,194  2,834  67.57
4 KEDAH  3,998  3,998  78.96
5 NEGERI SEMBILAN  1,279  706  55.20
6 KELANTAN  7,191  6,841  95.13
7 TERENGGANU  1,572  1,148  73.03
8 MELAKA  775  747  96.39
9 SELANGOR  129  29  22.48
10 PULAU PINANG  126  52  41.27
11 PERLIS  339  339  100.00
12 SARAWAK  2,897  2,335  80.60
13 SABAH  1,509  564  37.38
  JUMLAH  27,770  21,868  78.75
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube