LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OKTOBER 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  25,117  99.91  22  0.09  25,139
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  17,822  99.92  15  0.08  17,837
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  49,288  99.46  266  0.54  49,554
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  18,555  100  0  0  18,555
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA OKTOBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  644  460  71.43
2 PERAK  937  497  53.04
3 PAHANG  732  496  67.76
4 KEDAH  697  416  59.68
5 NEGERI SEMBILAN  498  105  21.08
6 KELANTAN  1,470  1,420  96.60
7 TERENGGANU  516  98  18.99
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  38  16  42.11
10 PULAU PINANG  33  7  21.21
11 PERLIS  36  26  72.22
12 SARAWAK  734  44  5.99
13 SABAH  825  123  14.91
  JUMLAH  7,256  3,802  52.40
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA OKTOBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  721  710  98.47
2 PERAK  1,893  1,322  69.84
3 PAHANG  928  581  62.61
4 KEDAH  1,087  742  68.26
5 NEGERI SEMBILAN  482  258  53.53
6 KELANTAN  1,538  1,515  98.50
7 TERENGGANU  653  460  70.44
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  41  17  41.46
10 PULAU PINANG  31  10  32.26
11 PERLIS  84  83  98.81
12 SARAWAK  931  742  79.70
13 SABAH  664  170  25.60
  JUMLAH  9,251  6,796  73.46
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT OKTOBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,612  1,600  99.26
2 PERAK  1,893  1,322  69.84
3 PAHANG  3,968  2,733  68.88
4 KEDAH  3,305  2,677  81.00
5 NEGERI SEMBILAN  1,050  651  62.00
6 KELANTAN  6,633  6,442  97.12
7 TERENGGANU  1,569  1,148  73.17
8 MELAKA  775  747  96.39
9 SELANGOR  116  28  24.14
10 PULAU PINANG  104  38  36.54
11 PERLIS  294  294  100.00
12 SARAWAK  2,668  2,288  85.76
13 SABAH  1,363  464  34.04
  JUMLAH  25,350  20,432  80.60
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube