LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT SEPTEMBER 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  24,210  99.90  25  0.10  24,235
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  16,669  99.92  14  0.08  16,683
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  44,494  99.55  200  0.45  44,694
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  17,672  100  0  0  17,672
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA SEPTEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  644  460  71.43
2 PERAK  853  444  52.05
3 PAHANG  642  424  66.04
4 KEDAH  386  153  39.64
5 NEGERI SEMBILAN  473  105  22.20
6 KELANTAN  1,455  1,405  96.56
7 TERENGGANU  440  98  22.27
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  37  15  40.54
10 PULAU PINANG  31  7  22.58
11 PERLIS  36  26  72.22
12 SARAWAK  487  44  9.03
13 SABAH  783  117  14.94
  JUMLAH  6,363  3,392  53.31
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA SEPTEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  721  710  98.47
2 PERAK  941  568  60.36
3 PAHANG  827  540  65.30
4 KEDAH  672  490  72.92
5 NEGERI SEMBILAN  469  253  53.94
6 KELANTAN  1,493  1,475  98.79
7 TERENGGANU  627  441  70.33
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  38  14  36.84
10 PULAU PINANG  31  10  32.26
11 PERLIS  83  81  97.59
12 SARAWAK  714  555  77.73
13 SABAH  822  153  18.61
  JUMLAH  7,636  5,476  71.71
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT SEPTEMBER 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,612  1,600  99.26
2 PERAK  1,752  1,241  70.83
3 PAHANG  3,513  2,422  68.94
4 KEDAH  2,378  1,949  81.96
5 NEGERI SEMBILAN  1,013  651  64.26
6 KELANTAN  6,023  5,980  99.29
7 TERENGGANU  1,340  973  72.61
8 MELAKA  782  754  96.42
9 SELANGOR  70  17  24.29
10 PULAU PINANG  96  30  31.25
11 PERLIS  293  293  100.00
12 SARAWAK  1,880  1,542  82.02
13 SABAH  1,154  357  30.94
  JUMLAH  21,906  17,809  81.30
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube