LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OGOS 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  23,369  99.91  22  0.09  23,391
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  15,082  99.89  16  0.11  15,098
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  36,487  99.70  111  0.30  36,598
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  17,720  100  0  0  17,720
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  644  460  71.43
2 PERAK  729  366  50.21
3 PAHANG  571  418  73.20
4 KEDAH  300  134  44.67
5 NEGERI SEMBILAN  445  94  21.12
6 KELANTAN  1,351  1,324  98.00
7 TERENGGANU  409  98  23.96
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  26  8  30.77
10 PULAU PINANG  29  6  20.69
11 PERLIS  32  23  71.88
12 SARAWAK  370  26  7.03
13 SABAH  614  102  16.61
  JUMLAH  5,616  3,153  56.14
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  721  710  98.47
2 PERAK  822  534  64.96
3 PAHANG  806  533  66.13
4 KEDAH  556  429  77.16
5 NEGERI SEMBILAN  457  241  52.74
6 KELANTAN  1,400  1,387  99.07
7 TERENGGANU  597  414  69.35
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  34  13  38.24
10 PULAU PINANG  30  10  33.33
11 PERLIS  70  69  98.57
12 SARAWAK  578  438  75.78
13 SABAH  586  138  23.55
  JUMLAH  6,855  5,102  74.43
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT OGOS 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,612  1,600  99.26
2 PERAK  1,575  1,174  74.54
3 PAHANG  2,740  1,819  66.39
4 KEDAH  1,899  1,511  79.57
5 NEGERI SEMBILAN  1,011  649  64.19
6 KELANTAN  4,974  4,956  99.64
7 TERENGGANU  1,165  823  70.64
8 MELAKA  782  754  96.42
9 SELANGOR  48  13  27.08
10 PULAU PINANG  87  28  32.18
11 PERLIS  293  293  100.00
12 SARAWAK  1,765  1,431  81.08
13 SABAH  879  234  26.62
  JUMLAH  18,830  15,285  81.17
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube