LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JULAI 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  21,903  99.91  20  0.09  21,923
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  13,988  99.96  5  0.04  13,993
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  31,702  99.72  88  0.28  31,790
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  32,489  100  0  0  32,489
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JULAI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  588  413  70.24
2 PERAK  684  343  50.15
3 PAHANG  538  410  76.21
4 KEDAH  261  104  39.85
5 NEGERI SEMBILAN  333  78  23.42
6 KELANTAN  1,368  1,344  98.25
7 TERENGGANU  381  98  25.72
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  26  8  30.77
10 PULAU PINANG  11  6  54.55
11 PERLIS  31  21  67.74
12 SARAWAK  336  21  6.25
13 SABAH  581  101  17.38
  JUMLAH  5,234  3,041  58.10
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JULAI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  650  640  98.46
2 PERAK  689  501  72.71
3 PAHANG  772  518  67.10
4 KEDAH  482  357  74.07
5 NEGERI SEMBILAN  330  212  64.24
6 KELANTAN  1,390  1,377  99.06
7 TERENGGANU  591  410  69.37
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  34  13  38.24
10 PULAU PINANG  21  9  42.86
11 PERLIS  69  69  100.00
12 SARAWAK  526  397  75.48
13 SABAH  570  137  24.04
  JUMLAH  6,322  4,826  76.34
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JULAI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,546  1,537  99.42
2 PERAK  1,493  1,142  76.49
3 PAHANG  2,455  1,641  66.84
4 KEDAH  1,746  1,414  80.99
5 NEGERI SEMBILAN  912  611  67.00
6 KELANTAN  4,183  4,171  99.71
7 TERENGGANU  1,124  810  72.06
8 MELAKA  782  754  96.42
9 SELANGOR  48  13  27.08
10 PULAU PINANG  70  28  40.00
11 PERLIS  278  278  100.00
12 SARAWAK  1,539  1,220  79.27
13 SABAH  875  226  25.83
  JUMLAH  17,051  13,845  81.20
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube