LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JUN 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  21,138  99.91  19  0.09  21,157
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  12,374  99.96  5  0.04  12,379
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  25,623  99.74  66  0.26  25,689
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  24,248  100  0  0  24,248
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  461  352  76.36
2 PERAK  372  224  60.22
3 PAHANG  528  403  76.33
4 KEDAH  190  75  39.47
5 NEGERI SEMBILAN  333  78  23.42
6 KELANTAN  1,233  1,203  97.57
7 TERENGGANU  271  93  34.32
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  13  8  61.54
10 PULAU PINANG  11  6  54.55
11 PERLIS  12  8  66.67
12 SARAWAK  307  20  6.51
13 SABAH  431  69  16.01
  JUMLAH  4,258      2,633  61.84
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  550  541  98.36
2 PERAK  648  470  72.53
3 PAHANG  724  488  67.40
4 KEDAH  337  248  73.59
5 NEGERI SEMBILAN  330  212  64.24
6 KELANTAN  1,337  1,324  99.03
7 TERENGGANU  529  372  70.32
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  17  7  41.18
10 PULAU PINANG  16  9  56.25
11 PERLIS  38  38  100.00
12 SARAWAK  442  349  78.96
13 SABAH  487  128  26.28
  JUMLAH  5,653  4,372  77.34
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JUN 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,400  1,391  99.36
2 PERAK  1,471  1,121  76.21
3 PAHANG  2,097  1,361  64.90
4 KEDAH  1,275  966  75.76
5 NEGERI SEMBILAN  912  611  67.00
6 KELANTAN  3,458  3,445  99.62
7 TERENGGANU  1,044  748  71.65
8 MELAKA  793  765  96.47
9 SELANGOR  43  13  30.23
10 PULAU PINANG  56  28  50.00
11 PERLIS  258  258  100.00
12 SARAWAK  1,326  1,081  81.52
13 SABAH  745  202  27.11
  JUMLAH  14,878  11,990  80.59
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube