LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MEI 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  19,477  99.92  16  0.08  19,493
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  11,100  99.95  5  0.05  11,105
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  22,323  99.70  68  0.30  22,391
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  12,453  100  0  0  12,453
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA MEI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  343  257  74.93
2 PERAK  372  224  60.22
3 PAHANG  468  374  79.91
4 KEDAH  81  22  27.16
5 NEGERI SEMBILAN  210  54  25.71
6 KELANTAN  951  939  98.74
7 TERENGGANU  234  92  39.32
8 MELAKA  96  94  97.92
9 SELANGOR  13  8  61.54
10 PULAU PINANG  4  2  50.00
11 PERLIS  6  3  50.00
12 SARAWAK  229  20  8.73
13 SABAH  85  22  25.88
  JUMLAH  3,092  2,111  68.27
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA MEI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  400  392  98.00
2 PERAK  502  398  79.28
3 PAHANG  620  462  74.52
4 KEDAH  264  192  72.73
5 NEGERI SEMBILAN  330  212  64.24
6 KELANTAN  1,075  1,064  98.98
7 TERENGGANU  479  335  69.94
8 MELAKA  198  186  93.94
9 SELANGOR  16  7  43.75
10 PULAU PINANG  5  5  100.00
11 PERLIS  26  26  100.00
12 SARAWAK  352  287  81.53
13 SABAH  415  100  24.10
  JUMLAH  4,682  3,666  78.30
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT MEI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,138  1,131  99.38
2 PERAK  1,190  945  79.41
3 PAHANG  1,862  1,277  68.58
4 KEDAH  1,198  947  79.05
5 NEGERI SEMBILAN  876  591  67.47
6 KELANTAN  2,778  2,765  99.53
7 TERENGGANU  956  674  70.50
8 MELAKA  794  766  96.47
9 SELANGOR  29  11  37.93
10 PULAU PINANG  38  18  47.37
11 PERLIS  235  235  100.00
12 SARAWAK  1,038  851  81.98
13 SABAH  661  165  24.96
  JUMLAH  12,793  10,376  81.11
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube