LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBRUARI 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  5,535  99.93  4  0.07  5,539
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  1,309  99.77  3  0.23  1,312
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  3,036  99.05  29  0.95  3,065
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  9,404  100  0  0  9,404
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR 20  19  95.00
2 PERAK 20  11  55.00
3 PAHANG 22  22  100.00
4 KEDAH 2  0  0.00
5 NEGERI SEMBILAN 2  2  100.00
6 KELANTAN 18  9  50.00
7 TERENGGANU 0  0  0
8 MELAKA 13  13  100.00
9 SELANGOR 0  0  0
10 PULAU PINANG 0  0  0
11 PERLIS 72  4  5.56
12 SARAWAK 0  0  0
13 SABAH 0  0  0
  JUMLAH 169  80  47.34
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  78  71  91.03
2 PERAK  12  9  75.00
3 PAHANG  27  27  100.00
4 KEDAH  1  1  100.00
5 NEGERI SEMBILAN  7  1  14.29
6 KELANTAN  23  17  73.91
7 TERENGGANU  0  0  0
8 MELAKA  23  23  100.00
9 SELANGOR  1  1  100.00
10 PULAU PINANG  0  0  0
11 PERLIS  88  85  96.59
12 SARAWAK  1  1  100.00
13 SABAH  0  0  0
  JUMLAH  261  236  90.42
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT FEBRUARI 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  194  194  100.00
2 PERAK  19  13  68.42
3 PAHANG  40  40  100.00
4 KEDAH  11  11  100.00
5 NEGERI SEMBILAN  16  16  100.00
6 KELANTAN  147  143  97.28
7 TERENGGANU  0  0  0
8 MELAKA  237  236  99.58
9 SELANGOR  0  0  0
10 PULAU PINANG  0  0  0
11 PERLIS  322  256  79.50
12 SARAWAK  58  58  100.00
13 SABAH  0  0  0
  JUMLAH  1,044  967  92.62
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube