LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JUN 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 19,508 99.77 45 0.23 19,553
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 11,357 98.76 143 1.24 11,500
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 22,499 99.14 195 0.86

22,694

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 14,307 100 0 0 14,307

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
MELAKA
147
144
83.72
2
PULAU PINANG
19
10
43.48
3
JOHOR
418
231
43.18
4
KELANTAN
1,174
795
41.58
5
PAHANG
437
144
24.57
6
PERLIS
38
4
10.00
7
PERAK
203
36
7.59
8
KEDAH
155
46
5.69
9
SELANGOR
38
3
3.45
10
SARAWAK
59
2
1.29
11
SABAH
24
5
0.94
12
TERENGGANU
224
3
0.81
13
NEGERI SEMBILAN
118
0
0.00
 
JUMLAH
3,054
1,423
23.39

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 PERLIS
52
51
95.88
2 JOHOR
634
602
62.20
3 MELAKA
242
239
57.73
4 TERENGGANU
414
346
88.85
5 KELANTAN
1,355
1,118
4.55
6 PAHANG
614
378
85.25
7 PERAK
379
243
87.54
8 SARAWAK
315
199
98.66
9 PULAU PINANG
22
9
0.00
10 KEDAH
367
332
18.75
11 SABAH
178
29
97.50
12 NEGERI SEMBILAN
196
33
79.37
13 SELANGOR
22
0
30.12
  JUMLAH
4,790
3,579
41.70

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JUN 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 PERLIS
197
164
94.14
2 MELAKA
702
694
73.25
3 JOHOR
947
871
57.20
4 SARAWAK
738
544
85.32
5 TERENGGANU
1,103
892
6.49
6 KELANTAN
3,016
2,602
88.61
7 PAHANG
1,838
1,125
82.53
8 PERAK
1,137
816
98.79
9 P. PINANG
75
22
0.00
10 KEDAH
1,022
895
29.73
11 SABAH
480
138
81.87
12 N. SEMBILAN
318
50
70.93
13 SELANGOR
33
0
17.98
  JUMLAH
11,606
8,813
45.51
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube