Home > Media > Announcement > News/Announcements > Arahan Pertukaran Pegawai Kumpulan Pelaksana Berkuatkuasa 6.7.2020
 Bil   Nama  Gred   PT Asal  PT Baharu Tarikh Kuatkuasa
1 Rashikein Bt. Ramli S/U N29 Bahagian Tanam Semula & Perladangan Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) 6.7.2020
2 Hafsah Binti Mohamed S/U N29 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Bahagian Tanam Semula & Perladangan 6.7.2020

 

 

any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube