Home > Media > Announcement > News/Announcements > Arahan Pertukaran Pegawai Kumpulan Pelaksana Berkuatkuasa 16.7.2019
 Bil   Nama  Gred   PT Asal  PT Baharu Tarikh Kuatkuasa
1 Norhafiszin Bin Ramlan H11 Pejabat Ketua Pengarah Bahagian Pentadbiran 5.7.2019
2 Mat Peeza Bin Mat Jusoh H14 Bahagian Pentadbiran Pejabat Ketua Pengarah 15.7.2019
3 Ibrahim Bin Hamat G40 Pejabat RISDA Negeri Sarawak Pejabat RISDA Jajahan Tanah Merah 16.7.2019
4 Nik Liyana Binti Nik Mansor  G36  Pejabat RISDA Bahagian Samarahan  Pejabat RISDA Jajahan Tanah Merah 16.7.2019
5 Nik Mohd Hafizi Bin Nik Ibrahim G32 Pejabat RISDA Bahagian Samarahan  Pejabat RISDA Jajahan Kelantan Utara 16.7.2019
6 Mohd Hanif Bin Haliman   G29  Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Selatan Pejabat RISDA Daerah Kluang  16.7.2019
7 Khyrul Najmi Ekmar Bin Jamil H11 Bahagian Pembangunan Usahawan Bahagian Pentadbiran 16.7.2019
8 Mohd Nor Sabree Bin Norizan H11 Bahagian Pentadbiran Bahagian Pembangunan Usahawan 16.7.2019

 

 

any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube