Home > Media > Announcement > News/Announcements > Arahan Pertukaran Pegawai Kumpulan Pelaksana Berkuatkuasa 17.6.2019
 Bil   Nama  Gred   PT Asal  PT Baharu Tarikh Kuatkuasa
1 Haji Nor Azmi Bin Mohamed Nor G32 Pejabat RISDA Daerah Setiu Pejabat RISDA Negeri Pahang 17.6.2019
2 Johari Bin Ismail G32 Pejabat RISDA Daerah Pahang Timur Pejabat RISDA Daerah Lipis 17.6.2019

 

 

any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube