Home > [fungsi] bahagian > [fungsi] Tanam Semula dan Perladangan
  1. Menggubal dasar, peraturan serta panduan program tanam semula dan program sokongan.
  2. Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan, mengkaji dan menilai program tanam semula.
  3. Mengendali rekod dan statistik berhubung dengan pekebun kecil yang menyertai program tanam semula melalui sistem maklumat bersepadu (SMB).
  4. Menyelia dan memantau skim rancangan tanam baru berkelompok (RTBB) serta mengurus pembayaran keuntungan terkumpul dan dividen kepada peserta. 
  5. Mentadbir dan menguatkuasakan peraturan-peraturan di bawah rancangan perusahaan getah (penanaman semula) estet-estet 1974 berasaskan seksyen 10(1) ordinan kumpulan perusahaan getah (Penanaman Semula)1952.
any_module
Font Size:
A- A A+

Color Theme:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Language:
Others language:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube