Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
16/02/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
430
447
490
Terengganu
433
450
493
Pahang
430
447
490
Johor
425
442
485
Negeri Sembilan
433
450
493
Melaka
428
445
488
Selangor
428
445
488
Perak
428
445
488
Kedah
425
442
485
Perlis
425
442
485
Pulau Pinang
425
442
485
Purata 
428
445
488