Harga Getah Sekerap (sen/kg)
Tarikh
23/03/2017
Negeri
1 hari
3 hari
7 hari
Kelantan
348
361
396
Terengganu
350
364
399
Pahang
348
361
396
Johor
343
356
390
Negeri Sembilan
350
364
399
Melaka
345
359
393
Selangor
345
359
393
Perak
345
359
393
Kedah
343
356
390
Perlis
343
356
390
Pulau Pinang
343
356
390
Purata 
345
359
394